शेअर बाजारात ट्रेंड कसा ओळखायचा – How to identify trend in stock market

How to identify trend in stock market

How to identify trend in stock market – शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक कशी करावी ? हा जसा अवघड प्रश्न आहे. त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अवघड शेअर बाजारात ट्रेंड कसा ओळखायचा ? हा प्रश्न आहे. भारतीय शेअर मार्केट मध्ये पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यासाठी बाजाराचा अभ्यास असायला हवा. Trend is your best friend… याचा अर्थ असा की, … Read More »

शेअर बाजारात यशस्वी व्यापारी कसे व्हावे – how to become successful trader in stock market

how to become successful trader in stock market

How to become successful trader in stock market – शेअर बाजारात यशस्वी व्यापारी कसे व्हावे ? हा प्रश्न सर्वच ट्रेडर्सला पडत असतो. कारण शेअर बाजारात यशस्वी होणे, ही खूपच अवघड गोष्ट आहे. प्रत्येक जण शेअर बाजारात यशस्वी होईल याची, याची खात्री नसते. पण आपण पाहतो, आपल्या आजूबाजूला अनेक जण शेअर बाजारात आपले साम्राज्य उभे करतात. … Read More »